Hotline : (08)38.631.976
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN (Tuần lễ từ ngày 27/6/2016 đến ngày 03/7/2016)
11 : 06 : 20 27 Tháng Sáu 2016
THÔNG BÁO V/v huy động lực lượng tham dự lễ ra quân  chiến dịch tình nguyện Hành Quân Xanh lần X năm 2016  và các hoạt động sau lễ ra quân
01 : 06 : 39 20 Tháng Sáu 2016
THÔNG BÁO Về việc tham dự diễn đàn “Nói không với bạo lực học đường” Năm 2016
01 : 06 : 33 20 Tháng Sáu 2016
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN (Tuần lễ từ ngày 20/6/2016 đến ngày 26/6/2016)
01 : 06 : 02 20 Tháng Sáu 2016
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN (Tuần lễ từ ngày 13/6/2016 đến ngày19/6/2016)
01 : 06 : 16 13 Tháng Sáu 2016
KẾ HOẠCH  Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi  Khu vực Địa bàn dân cư 06 tháng đầu năm 2016
12 : 06 : 47 6 Tháng Sáu 2016
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN (Tuần lễ từ ngày 06/6/2016 đến ngày 12/6/2016)
12 : 06 : 38 6 Tháng Sáu 2016
Lịch làm việc tuần lễ từ ngày 30/5/2016 đến ngày 5/6/2016
02 : 05 : 24 30 Tháng Năm 2016
03 : 05 : 27 24 Tháng Năm 2016
03 : 05 : 33 24 Tháng Năm 2016
Lịch làm việc tuần lễ từ ngày 23/05/2016 đến ngày 29/05/2016
02 : 05 : 15 23 Tháng Năm 2016
Lịch làm việc tuần lễ từ ngày 16/05/2016 đến ngày 22/05/2016
12 : 05 : 07 16 Tháng Năm 2016
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN (Tuần lễ 16 từ ngày 25/4/2016 đến ngày 01/5/2016)
07 : 04 : 58 26 Tháng Tư 2016
Lịch làm việc tuần lễ từ ngày 11/4/2016 đến ngày 17/4/2016
12 : 04 : 52 11 Tháng Tư 2016
Lịch làm việc tuần lễ từ ngày 04/04/2016 đến ngày 10/04/2016
08 : 04 : 28 4 Tháng Tư 2016
Trang 2 / 1912345...1015...Sau »
Đặt câu hỏi
Tư vấn
trực tuyến