Hotline : (08)38.631.976
CUỘC THI TÌM HIỂU 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM (19/8/1945 – 19/8/2015) VÀ 10 NĂM  NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (19/8/2005 – 19/8/2015)
04 : 06 : 25 1 Tháng Sáu 2015
KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN  TRONG THÁNG 02 VÀ THÁNG 3, NĂM 2015
08 : 02 : 46 26 Tháng Hai 2015
KHLT đón Tết xa quê
01 : 01 : 13 7 Tháng Một 2015
lịch tuần 01 – 2015 05.01.2015-11.01.2015
01 : 01 : 05 7 Tháng Một 2015
64-KH MUNG DANG MUNG XUAN 2015
04 : 12 : 12 23 Tháng Mười Hai 2014
158-TB PHAN CONG cac ban khoi phu trach khu vuc truong hoc 2015
04 : 12 : 49 23 Tháng Mười Hai 2014
tuần 52  – 2014 22.12.2014 – 28.12.2014)_2
04 : 12 : 59 23 Tháng Mười Hai 2014
BÌNH CHỌN ỨNG CỬ VIÊN CÔNG DÂN TRẺ TIÊU BIỂU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2014
05 : 12 : 20 17 Tháng Mười Hai 2014
THÔNG BÁO  V/v Tham dự các hoạt động chào mừng 70 năm ngày thành lập  Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và Đêm hội mừng công ”Vì Thành phố văn minh, vì Quận 10 phát triển”
11 : 12 : 28 16 Tháng Mười Hai 2014
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN 10 (Tuần lễ từ ngày 15/12/2014 đến ngày 21/12/2014)
11 : 12 : 32 16 Tháng Mười Hai 2014
147 – THÔNG BÁO Về việc phân công ban khối Quận Đoàn phụ trách khu vực CNLĐ-NC năm 2015
01 : 12 : 51 9 Tháng Mười Hai 2014
145-THÔNG BÁO Về việc phân công ban khối Quận Đoàn phụ trách khu vực Phường năm 2015
01 : 12 : 19 9 Tháng Mười Hai 2014
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN 10 (Tuần lễ từ ngày 08/12/2014 đến ngày 14/12/2014)
01 : 12 : 20 9 Tháng Mười Hai 2014
61 – KẾ HOẠCH  Chỉ đạo tổ chức Đại hội – Hội nghị Chi đoàn  Khu vực địa bàn dân cư nhiệm kỳ 2015 – 2016
08 : 12 : 42 1 Tháng Mười Hai 2014
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN 10 (Tuần lễ từ ngày 1/12/2014 đến ngày 7/12/2014)
08 : 12 : 38 1 Tháng Mười Hai 2014
Trang 1 / 1012345...10...Sau »
Đặt câu hỏi
Tư vấn
trực tuyến