Hotline : (08)38.631.976
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN (Tuần lễ từ ngày 26/12/2016 đến ngày 01/01/2017)
09 : 12 : 36 26 Tháng Mười Hai 2016
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN (Tuần lễ từ ngày 28/11/2016 đến ngày 4/12/2016)
12 : 12 : 40 5 Tháng Mười Hai 2016
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN (Tuần lễ từ ngày 14/11/2016 đến ngày 20/11/2016)
02 : 11 : 21 14 Tháng Mười Một 2016
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN (Tuần lễ từ ngày 31/10/2016 đến ngày 06/11/2016)
11 : 10 : 59 31 Tháng Mười 2016
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN (Tuần lễ từ ngày 24/10/2016 đến ngày 30/10/2016)
01 : 10 : 19 24 Tháng Mười 2016
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN (Tuần lễ từ ngày 10/10/2016 đến ngày 16/10/2016)
08 : 10 : 47 10 Tháng Mười 2016
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN (Tuần lễ từ ngày 03/10/2016 đến ngày 09/10/2016)
12 : 10 : 08 3 Tháng Mười 2016
Lịch công tác tuần của BTV Quận Đoàn tuần lễ từ ngày 26/9/2016 đến ngày 2/10/2016
05 : 09 : 37 26 Tháng Chín 2016
KẾ HOẠCH Tổ chức hội trại truyền thống “Lên Đàng” lần XXII – năm 2016
06 : 08 : 17 16 Tháng Tám 2016
KẾ HOẠCH  Chỉ đạo tổ chức Đại hội – Hội nghị chi đoàn và Đoàn cơ sở  khu vực trường học nhiệm kỳ 2016 – 2017
06 : 08 : 25 16 Tháng Tám 2016
Lịch làm việc tuần lễ từ ngày 15/8/2016 đến ngày 21/8/2016
04 : 08 : 43 15 Tháng Tám 2016
Lịch công tác tuần lễ từ ngày 08/08/2016 đến ngày 14/08/2016
12 : 08 : 25 8 Tháng Tám 2016
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN (Tuần lễ từ ngày 18/7/2016 đến ngày 24/7/2016)
12 : 07 : 27 18 Tháng Bảy 2016
Lịch làm việc của BTV Quận Đoàn 10 tuần lễ từ ngày 11/7/2016 đến ngày 17/7/2016
10 : 07 : 47 11 Tháng Bảy 2016
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN (Tuần lễ từ ngày 04/7/2016 đến ngày 10/7/2016)
12 : 07 : 16 4 Tháng Bảy 2016
Trang 1 / 912345...Sau »
Đặt câu hỏi
Tư vấn
trực tuyến